Angyali érintésAz emberi lélekről

Amikor a Teremtő megalkotta az embert, saját képére formálta, ez nem a testre vonatkozik, hanem a lélekre. Az emberi lélek egy rész Istenből, egy szikrája az Ő isteni mivoltának, az isteni fénynek – és ez benne lakik minden emberben, vallástól, hittől, világnézettől függetlenül. Ez az isteni szikra az, ami miatt mi mindannyian a Teremtő gyermekei vagyunk és mint egy igazi szülő, minden gyermekének azt kívánja, érjen épségben haza őhozzá.

Az angyalokról

Az angyalok Isten küldöttei. Feladatuk az emberek támogatása, segítése. Ha kinyitjuk a szívünket és beengedjük őket az életünkbe, akkor valóban a segítségünkre vannak.

Az angyaloknak nincs nemük. Azért, hogy az embereknek könnyebb legyen kommunikálniuk velük, van, hogy  nő- vagy férfialakban jelennek meg, de az is lehet hogy nem öltenek emberi formát. Fény- és színkódok alapján érzékeljük őket.  Láthatunk apró fénypontokat, színeket, érezhetünk virágillatot, szellőt, szelíd simogatást a hajunkon, hallhatunk sugallatokat vagy akár álmainkban kapcsolódhatunk hozzájuk.

A  Teremtő boldognak szeretne tudni minket, azt szeretné, hogy élvezzük az életet, azért küldi hozzánk az angyalokat, hogy segítsenek minket ebben.  Az angyalok ott sétálnak mellettünk, szólnak, hogy itt vannak a közelünkben, mi azonban sokszor nem akarjuk meghallani őket.

Az angyalok mindenben segítenek nekünk az életben – legyen az akár sétálás, akár a levegővétel, beszéd, nevetés, szerelem, tanulás, munka, bármilyen tevékenység – mindig minden fizikai, emberi testünkkel végzett cselekedetünkben támogatnak minket. Abban is segítségünkre vannak, hogy elrendezzük a problémáinkat és a fejünkben lévő összes kérdést. Minden pillanatban súgnak nekünk, válaszokat adnak a kérdéseinkre, legtöbbször azonban annyira el vagyunk foglalva magával a kérdéssel, illetve az adott problémával, hogy nem állunk le a gondolkozással, nem hagyunk időt meghallani a megoldásokat.

 

center

 

Az Őrangyalok

Amikor Isten leküld a Földre egy piciny kis lelket, hogy emberi testbe kerüljön, egy angyal kíséri. Ő a lélek őrangyala, aki segíti őt.

Mindenkinek van őrangyala, függetlenül attól, hogy az illető milyen vallást követ, milyen nemzethez tartozik, – alapvetően az sem szükséges, hogy vallásos legyen, vagy higgyen valamiben. Az őrangyalt úgy lehet elképzelni, mint egy egy méternyi magas fénynyalábot az emberek mögött jobb oldalon kb. három lépés távolságban.

Az Őrangyalod mindig ott áll melletted, mindig ott van veled. Istentől kapott ajándék ő, egy fényenergiából való pajzs, aki védelmez egész életen át. Isten és az angyalok szemében mind egyenlőek vagyunk, mindannyian megérdemeljük a szeretetet, a törődést, a védelmet. Őrangyalod feltétel nélkül szeret és támogat. Nagyon értékes vagy neki, az angyalod számára te vagy a legfontosabb személy a világon.

Az Őrangyalod a kapuőr, aki ott áll a tested és a lelked közötti átjárónál. Még azelőtt kijelöltetett számodra, hogy megfogantál volna és ahogy növekedtél édesanyád méhében, veled volt minden pillanatban és védelmezett téged. Onnantól fogva, hogy megszülettél, majd később felnőttél, őrangyalod egyetlen pillanatot sem tágított mellőled: veled van, amikor alszol vagy a fürdőszobában mosakszol, mindig, folyamatosan  – sosem vagy egyedül. Halálod pillanatában is ott lesz melletted, segíti majd az eltávozást. Más angyaloknak is megengedi, hogy segítsenek neked különböző ügyekben. Ezek az angyalok jönnek-mennek az élet során. Csak kérni kell és bármiben segítenek.

 

A Gyógyító Angyalok

Az Őrangyalok hívják őket, ha gyógyításra van szükség. Milliónyi Gyógyító Angyal létezik mindenféle formában és méretben. Isten folyamatosan szórja őket szét a világban. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy kérjük a segítségüket. A gyógyítás képessége mindnyájunk számára adott, teljesen természetes, ösztönösen aktiválódó erő – csak nem vagyunk tudatában a létezésének. Ahogy egyre tudatosabban alkalmazzuk ezt az erőt, meglepődhetünk, mi mindenre képes. Nem arról van szó, hogy minden ember gyógyító, de saját magát mindenki tudja gyógyítani, ha valamilyen testi problémánk van.

Sokszor hiányzik belőlünk az együttérzés, túl szigorúak vagyunk önmagunkhoz. Sokan gyűlölik saját külsejüket, képtelenek szépnek látni saját magukat. Pedig mindannyian tökéletesek vagyunk. Amikor valaki tudatára ébred saját gyógyító erejének, más szemmel látja magát. Ebben segíthet Őrangyalunk is, csak kérnünk kell őt, illetve közvetlenül mi is fordulhatunk a Gyógyító Angyalokhoz. A Gyógyító Angyalok  ereje sokkal nagyobb, mivel közvetlenül Istentől származik. A Teremtő gyógyító fénysugarat küld a Gyógyító Angyalokra, akik érintésükkel továbbítják ezt az erőt. A gyógyító angyalok különlegesek abból a szempontból, hogy valóban megérintik az embereket.

 

Tanító angyalok

Minden szakterületnek van Tanító Angyala. Ha valami újat szeretnénk megtanulni, hívhatjuk az ahhoz a témához kapcsolódó angyalt, hogy támogasson, bármi legyen is az. Csak annyit kell tennünk, hogy kérjük őrangyalunkat, hogy kérjen az adott témában – legyen az főzés, autóvezetés, kreativitás, betonozás, idegen nyelv tanulás, türelmesen bánni a gyerekünkkel, de akár valamilyen speciális terület pl. vizsgára felkészülés, beadandó írása esetén, prezentáció tartása, stb. – egy Tanító Angyalt mellénk. Mindenki megérdemli a segítséget és az angyalok nagyon szívesen segítenek. A Tanító Angyalok száma végtelen. Nincs olyan helyzet és téma, amelyben egy Tanító Angyal ne tudna segíteni, ahogy olyan kérdés vagy kérés sincs, ami bármilyen okból kifolyólag ne lenne megfelelő. A tanító angyalok segítenek megbirkózni a nehézségekkel, a bonyolultnak tűnő problémákkal. Mindig reményt csempésznek életünkbe. Más nevében is kérhetjük Tanító Angyalok segítségét (pl. gyermekeink mellé a tanulást segítendő).  Ha segítséget kérsz, figyelj jól és reagálj a Tanító Angyal jeleire. Ha eszedbe jut valami, írd le. Ha azt érzed, máshova kell lapoznod a könyvedben vagy éppen egy másik könyvre lenne szükséged, figyelj ezekre az útmutatásokra. Segíts a Tanító Angyaloknak, hogy ők is segíthessenek rajtad.

 

Az Anyai Szeretet Angyala

Karjai mindig ölelésre készek. Színei krémszín, fehér kis rózsaszínnel. Áttetsző és nagyon erős fény sugárzik belőle. Arcáról sugárzik a szeretet, az anyai szeretetet tükrözi fényesen. Hatalmas termete van. Úgy érzed szeretnél a karjaiba omlani, átölelni és azt kívánod, hogy ő is átöleljen téged. Nem számít, hogy mennyi szeretetet kapsz/kaptál édesanyádtól, ez az angyal mindig tovább erősíti az anyai szeretetet. Erre minden embernek nagy szüksége van, akár férfi, akár nő.

 

 

A Föld bolygó és az Őrangyala

A Föld Istentől való eleven és nagyon szép ajándék, amelyen más élőlényekkel együtt osztozunk. Bolygónknak saját lelke és életereje van. Egyes hagyományok Földanya néven emlegetik. A bolygónk őrangyala az, aki megtesz minden tőle telhetőt, hogy lecsendesítse, megnyugtassa Földanyát, hogy az békés maradjon. Ő azon fáradozik, hogy végre megértsük, hogy nem szabad tovább pusztítanunk a Földet. Abba kell hagynunk a folyóink tönkretételét, nem szabad, hogy szennyezzük a levegőt, letaroljuk az erdőségeket. Abba kell hagynunk a talaj fúrását, azt hogy kizsákmányoljuk a földet az olajért, gázért, ásványi anyagokért. Ilyenkor Földanya kétségbeesetten igyekszik védeni magát, megtesz mindent, hogy ne pusztuljon el a felszínén és a benne élő értékes élet. Az emberek azonban egyre nagyobb és egyre több kárt okoznak túl nagy ütemben és túl nagy mértékben. Így a bolygónknak nincs ideje begyógyítania a sebeit. Ilyen körülmények között nem marad más lehetősége, aktívan védekeznie kell (globális felmelegedéssel, természeti katasztrófákkal, mint pl. földrengések, cunamik, stb.), hogy ezzel gyógyíthassa magát. Miközben ezt teszi, sajnos elpusztítja az életet, amely őrajta létezik.

A Föld lelke egy anyához hasonlít, aki neveli a vele élő kicsinyeit. Valamennyi élő dolog kedves a számára – legyen az ember, állat, fa vagy virág és ott vannak még az óceánok, a folyók, a hegyek vagy a sivatagok. Mi emberek viszont túl sokat kérünk tőle. Nem szabad, hogy folyton elvegyünk tőle és ne adjunk  vissza neki semmit.

Az Őrangyala érzékeli a Föld lelkének fájdalmát. Mélyen együtt érez Földanyával és velünk is, hatalmas munkát végez, hogy védelmezze a bolygót. Feladata még, hogy a Föld körül lévő energiamezőt, fénypajzsot épségben tartsa.

Mindannyiunknak rá kell ébrednünk a saját felelősségünkre, hiszen ha nem vesszük komolyan mindezt, a jövő generációinak nagy árat kell fizetniük. Megvan a lehetőségünk változtatni azon, miként bánunk a környezetünkkel. Mi vagyunk azok, akik itt és most a jövőt alakítjuk.

 

center

 

Az Arkangyalok

Minden angyalt Isten teremtette és ezért színtiszta szeretetből állnak. Mégis vannak bizonyos különbségek közöttük, hiszen minden angyal saját személyiségjegyekkel és saját feladattal rendelkezik. Az arkangyalok azok az angyalok, akik a többi angyal munkáját felügyelik, irányítják.  Afféle angyali “tábornokok”, hatalmuk van más angyalok és lelkek felett. Angyalokat küldenek a világegyetem minden szegletébe, hogy elvigyék a Teremtő üzeneteit. Megjelenésükben is különböznek társaiktól. Nagyobbak, magasabbak. Színes fényudvar veszi körül őket, mindegyik más-más színben ragyog. Az arkangyalok segítenek bárkinek, aki erre megkéri őket. Az angyalokat nem korlátozza a tér és az idő, így egy időben tudnak több helyen is lenni, egyszerre tudnak több embernek is segíteni. Nincsen nemük, bár speciális feladataik miatt érezhetjük őket nőneműeknek vagy hímneműeknek. (Pl. Mihály Arkangyalt férfiként, Haniel Arkangyalt szinte mindig nőként ábrázolják.) Minden egyes arkangyalhoz társíthatunk egy színt, kristályt, virágot, amelyek segítenek kapcsolatba lépni velük.

Sok arkangyal létezik, közülük a legismertebbek, akik a Földön élő embereknek segítenek:

Ariel Arkangyal:

Nevének jelentése “Isten oroszlánja”, környezetünk, bolygónk, vizeink védelméért dolgozik. Segíti az állatok, különösen a vadállatok és madarak gyógyulását. A bőség angyalának is nevezik. Ő segíti vágyaik megvalósulását, segít a teremtésben. Ő a tündérek angyala is. Aura színe: halvány rózsaszín. Kristálya: rózsakvarc. Virága: petúnia. Amikor Ariel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki csodákat teremt.

Azrael Arkangyal:

Nevének jelentése, “akit Isten megsegít”. Ő a halál angyala is, ő az, aki a lelkeket a fény felé segíti és segít nekik, hogy átkelésük után szeretetben érezzék magukat. Vigaszt nyújt a gyászolóknak. Aura színe: nyers fehér. Kristálya: sárga kalcit. Virága: árvácska. Amikor Azrael Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki a fénybe vezet.

Chamuel Arkangyal:

Nevének jelentése, “aki látja Istent”. Ő segít a helyére tenni életünk fontos részeit. Ő a szeretet arkangyala. Az ő segítségét kérheted, ha új kapcsolatot, új állást vagy bármilyen elveszett dolgot keresel. Aura színe: halvány zöld. Kristálya: fluorit. Virága: jácint. Amikor Chamuel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki lélekhívásaidat hozza el neked a szereteten keresztül.

Gábriel Arkangyal:

Ő az az arkangyal, akit minden földi hírnök – írók, tanárok, újságírók, művészek stb. – segítségül hívhat. Segít a kommunikációban, írásban, művészetekben. Segítségével könnyebben jönnek a szavak írásban és beszédben. Támogat a várandóságban, szülésben, gyermekáldással, örökbefogadással, kisgyermekkorral kapcsolatos kérdésekben. Aura színe: rézszín. Kristálya: citrin. Virága: nárcisz. Amikor Gábriel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki szól benned.

Haniel Arkangyal:

Nevének jelentése “Isten áldása”. Segíti az elfogadást, befogadást, a Hold energiák befogadását. Támogatja a női szervek gyógyulását, a női szerepek, női energiák megélését. Segítségével fejleszthető a tisztánlátás, az intuíció, a gyógyítói képességek.  Aura színe: kékesfehér. Kristálya: holdkő. Virága: levendula, tulipán. Amikor Haniel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki erődre ébreszt.

Jeremiel Arkangyal:

Nevének jelentése ” Isten kegyelme”. Spirituális szolgálatra ösztönöz. Az isteni bölcsesség megszerzésének folyamatában játszik szerepet. Vigaszt nyújt az érzelmi felépülésben és segítséget ad minden megbocsátással kapcsolatos kérdésben. Segíti az összegzést, segít megérteni a múlt-jövő összefüggéseit és ezáltal a  jövő tervezését. Aura színe: ibolya. Kristálya: ametiszt. Virága: gerbera, orchidea. Amikor Jeremiel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki megmutatja jövődet.

Jophiel Arkangyal:

Nevének jelentése “Isten szépsége”. Ő segít meglátnunk az élet szépségeit, elvezet a boldog gondolatokhoz, érzésekhez. Gyógyítja a negativitást, káoszt.  Amikor valamilyen művészettel kapcsolatos feladatba fogsz, kérd a segítségét. Kisöpri a negatív energiákat az otthonunkból, irodánkból, akár konkrétan segít a lakberendezésben. Tisztítja az intézményeket, iskolákat, bölcsességgel tölti meg azokat. Harmóniát teremt körülötted. Segít megszépíteni önmagunkat, környezetünket. Aura színe: sötét rózsaszín. Kristálya: hematit. Virága: napraforgó, százszorszép. Amikor Jopiel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki harmóniát hoz.

Metatron Arkangyal:

Nevének jelentése “a jelenlét angyala”. Őt tartják a legfiatalabb és legmagasabb arkangyalnak és ő az egyik a kettő közül, aki valaha emberként (Énók próféta) élt a bolygón. Segíti mind az élő, mind az eltávozott gyermekeket. Támogatja tudatosságunk emelkedését. A gyermekekkel való bármilyen probléma esetén kérhető a segítsége. Közbenjárásával könnyebben megnyílhat a fiatalok spirituális tudatossága. Segít a kristály- és indigógyerekeknek, hogy megtartsák spirituális képességeiket és be tudjanak illeszkedni a hétköznapokba. Mértani alakzattal (térbeli metatron csillag) végez csakratisztítást. Aura színe: zöld és rószaszín csíkok. Kristálya: dinnye turmalin. Virága: muskátli. Amikor Metatron Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki megértést ad.

Mihály Arkangyal:

Nevének jelentése “aki olyan, mint Isten”. Ő az, aki enyhíti a félelem hatásait. Bátorságot és tartást ad, hogy a magunk igaza szerint éljünk és teljesítsük isteni küldetésünket és mindezt a legfőbb jóval hangolja össze. Segít az önbecsülésünk és önbizalmunk kiépítésében és megtartásában. Segít visszaemlékezned életcélodra és bátorságot ad utad folytatására, eloszlatja kételyeidet, biztonságot nyújt, elvágja az éteri szálakat, visszahúzó kötelékeket. Segít, hogy távol tartsuk magunktól a diszharmonikus energiákat. Emellett bármilyen elenktronikus vagy mechanikus probléma kijavításában támogat. Aura színe: kékes lila. Kristálya: szugilit. Virága: lila akác. Amikor Mihály Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki védelmez.

Raguel Arkangyal:

Nevének jelentése “Isten barátja”. Az igazság, becsületesség, harmónia angyala. Megmutatja, hogyan tehetsz szert kiegyensúlyozott erőre és igazságosságra emberi kapcsolataidban. Kérheted a segítségét olyasvalakinek a nevében is, akit manipulálnak, elnyomnak, akivel igazságtalanul bánnak. Hívható nagy családi rendezvényeknél. Aura színe: tengerkék. Kristálya: akvamarin. Virága: tulipán, petúnia. Amikor Raguel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki igazságot hoz.

Raphael Arkangyal:

Nevének jelentése “Isten meggyógyít”. Ő felel a fizikai gyógyulásért. Mindenkit segít, aki az egészségnek és jóllétnek szenteli magát, illetve aki gyógyítást kér magának vagy valaki másnak. Tisztítja és harmonizálja a csakráinkat. Kérd Raphael segítségét mindenféle gyógyításban, gyógyulásért. Támogat a biztonságos és harmonikus utazásban. Kérhetjük tőle tisztánlátásunk erősítését. Aura színe: smaragdzöld. Kristálya: malachit. Virága: körömvirág. Amikor Raphael Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki gyógyít.

Raziel Arkangyal:

Nevének jelentése “Isten titka”. Nagyon közel van Istenhez, ezért mindent tud az univerzum titkairól és rejtélyeiről. Isten szemének is nevezik. Ismeri a spirituális tanokat és segíti megértésüket. Gyógyítja a spirituális blokkokat. Segítségével gyarapodhat szellemi tudásunk, megismerhetjük és megérthetjük a szellemi törvényeket, fejlődhet tisztánlátásunk. Aura színe: a szivárvány színei. Kristálya: hegyi kristály. Virága: nefelejcs, krókusz. Amikor Raziel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki titkok tudójává tesz.

Szandalphon Arkangyal:

Nevének jelentése “fivér” (Illés, a próféta). Metatron Arkangyalhoz hasonlóan valaha ő is  ember volt, aki arkangyali tisztségre emelkedett.  Ő a zene és a megválaszolt imádságok angyala. Mihály arkangyalnak segít (zenével) a félelem elűzésében. Lelki békét hoz. Mindemellet gyógyítja az agresszív hajlamokat, a zavarodottságot. Aura színe: türkiz. Kristálya: türkiz. Virága: bazsarózsa. Amikor Sandalphon Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki választ ad.

Uriel Arkangyal:

Nevének jelentése “Isteni fény”. Ő az, aki fénnyel árasztja el a zavaró helyzeteket, így világít rá a problémamegoldó képességeinkre, ragyogó ötleteket ad.  Megvilágítja az utat, segít megérteni a helyzeteket, világos gondolatokat, érzéseket ébreszt bennünk. Segít még a mély szívfájdalom feldolgozásában és a szenvedés megszüntetésében, gyógyítja a neheztelést és ezáltal segíti a megbocsátást. Ő a béke arkangyala.  Aura színe: halvány sárga. Kristálya: borostyán. Virága: nőszirom. Amikor Uriel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki megvilágítja utadat.

Zadkiel Arkangyal:

Nevének jelentése ” Isten igazságossága”.  Kérd Zadkiel segítségét, ha vissza szeretnél emlékezni saját isteni természedre.  Segít abban, hogy tanulhassunk és a megszerzett tudást átadhassuk. Tisztítja fogadalmainkat, ígéreteinket, amelyek már nem szolgálalnak minket fejlődésünkben. Támogat a düh és a harag eltávolításában, segít megbocsátani magunknak és másoknak. Aura színe: sötétkék. Kristálya: lápisz lazuri. Virága: dália. Amikor Zadkiel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki kegyelmet ad.

Nathaniel Arkangyal:

Nevének jelentése “Isten tüze, Isten ajándéka”.  Ő az, aki támogatja a fényküldötteket. Ébreszti a fényt mindnyájunkban.  Segít a célok elérésében és az életfeladat megtalálásában. Támogat, amikor úgy érzed, hogy valami negatívan lehúz, vagy ha valami olyan érzés kerít hatalmába, amire nincs szükséged. Aura színe: narancs-vörös. Kristálya: karneol. Növénye: chili, mogyoró, dió. Amikor Nathaniel Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki életutadra ébreszt.

Rafaela Arkangyal:

Ő az, aki gyógyítja a női és férfi szíveket a feltétel nélküli szeretet erejével. Az emberi szív híd és kapu a Teremtőhöz. A szív sebeinek begyógyítása nem egy pillanat alatt történik. A sérüléseket, amelyeket az emberek évszázadok, évezredek során szereztek a szív tulajdonosának aktív gyógyító szándékával és cselekvésével lehet meggyógyítani.  Aura színe: rózsaszín. Amikor Rafaela Arkangyalt hívod, Istent hívod, aki a feltétel nélküli szeretetet adja neked.

 

 

Ima

Az imának rendkívüli ereje van. Imádkozáskor sosem vagyunk egyedül. Mindig velünk imádkozik az őrangyalunk és más angyalok is. Semmi sem lehet annyira jelentéktelen vagy hétköznapi dolog, hogy ne lehessen imádkozni érte és nincs olyan, hogy egy ima túl rövid. Lehet egyetlen szó, ahogy akár hosszú mondatok sora is. Az ima nem más, mint beszélgetés. Bárhol imádkozhatunk, legyen az autóvezetés, mosogatás, szabadban sétálás, lehet egyedül vagy társaságban is. Van hogy imádkozunk és ezt észre sem vesszük. Különösen ha beteg, problémával küzdő szeretteinkre, ismerőseinkre gondolunk. Ha az ima a legmélyebb bensőnkből fakad, elképesztő ereje van és itt nem számít, mennyire vagyunk vallásosak vagy hiszünk-e Istenben. Isten valamennyi gyermekének imáját egyformán meghallgatja.

Az imádság különösen erős, ha egy csoport ember egy helyen összeülve együttesen mondja el vagy emberek a világ sok pontján valami meghatározott dologért imádkoznak ugyanabban az időben. Az ilyen ima a spirituális erő rendkívüli felerősítését eredményezi.

Az ima angyalai azok az angyalok, akik az imádkozó vagy Istenhez beszélő személy körül, illetve közelében jelennek meg. Az emberek kéréseit ők viszik Istenhez. Olyan mintha egy felfelé haladó fénysugár áradna az ég felé, mintha egy fordított vízesést jelenítenének meg, ahol a víz felfelé folyna.

Gyakran elfelejtünk köszönetet mondani. A hálaima ráébreszti az embert arra, hogy mennyi mindennek örülhet és segít, hogy bizakodva nézzünk a jövőbe.

 

 

Hálaima

Köszönöm mindazt a jót, amivel megajándékoztál engem, Istenem.

Azt, hogy lelkem van, ami a te fényedből fakad.

Azt, hogy őrangyalom van, aki az örökkévalóságig vigyáz rám és soha egy pillantra sem hagy magamra.

Azt, hogy béke és szeretet uralkodik a lelkemben,

azt, hogy családot adtál nekem,

azt, hogy társat adtál mellém,

azt, hogy harmóniában élhetek a környezetemmel,

azt, hogy munkát, megélhetést adtál a kezembe,

azt hogy elhalmoztál minden jóval,

azt, hogy ilyen gyönyörű világ és természet vesz körül.

Köszönöm Istenem, mindazt, amiért elfelejtettem köszönetet mondani.

És legfőképp, köszönöm, Istenem, hogy minden nap újabb áldásban részesítesz.

Ámen

A halálról

Sokan félünk a haláltól, noha nem lenne rá okunk. A halál pillanatában nincs fájdalom, nem érzünk kellemetlenséget. Vannak, akik fájdalmat élnek meg egészen az utolsó pillanatig, utána azonban ez megszűnik. Nem marad félelem vagy aggódás – szabaddá válunk. A halál olyan, mint megszületni.

Voltaképpen nem hal meg az ember, mindössze elhagyja az éppen meglévő fizikai testét, mintha egy üres tojáshéjat hagyna maga után.

A lelked tökéletes és kiszabadulva testedből olyan helyekre juthat el az Univerzumban, amelyeket el sem tudtál volna képzelni.

 

Abortusz, vetélés, halva születés

Ha egy nő várandós lesz, az új jövevény lelke előre tudja, mi fog vele történni. Akárhogy is történik, a magzat lelke  szeretni fogja szüleit és mindenképp segítségükre lesz egész életükben. Ha valaha – bármilyen módon elvesztetted gyermekedet, sose feledd, a gyermek lelkének döntése volt, hogy te legyél az anyja/apja. Már akkor kiválasztott téged, mielőtt megfogant volna és az a lélek még mindig szeret téged, nagyon örült, amikor általad megfoganhatott.

Nagyon sok abortusz történik a világban, azonban emlékeznünk kell rá, hogy ha egy anya úgy is dönt, elveteti a gyermekét, az a kis lélek már előre tudja ezt és ennek ellenére is őt választja. Az a kis lélek minden körülmények között szeretni fogja az anyját feltétel nélküli szeretettel.

 

 

Rezgésszint

Rezgésszintünk gondolataink és érzelmeink függvényében változik. Az aggodalmaskodó, bosszankodó és zaklatott emberek rezgésszáma alacsony, míg a rendszeresen meditáló és imádkozó embereké magas. Amint rezgésszámunk emelkedik, a magas rezgésszámú emberekhez, ételekhez, helyzetekhez és energiákhoz kezdünk vonzódni. Ez azonban azt is jelenti, hogy többé nem tartjuk vonzónak egyes barátaink társaságát, vagy már nem érdeklődünk bizonyos témák, események iránt.

Az egóval kapcsolatos problémákat – mint például düh, erőszak, hiánytudatosság, áldozattudat, versengés, tisztességtelenség, féltékenység, stb. – körülvevő rezgések rendkívül alacsonyak. Ezzel szemben azonban a spirituális tudatosság – mint például  a meditáció, ima, odaadás, önzetlen viselkedés, gyógyító munka, tanítás, szeretet megosztása és kifejezése – magas rezgéseket hordoz.

 

Spirituális út

Több millió ember él, akinek ténylegesen volt spirituális élménye, csak fél attól, hogy ezt elmesélje. Sokan vannak, akik hisznek abban, hogy léteznek angyalok, akik segítenek nekik. Ők néha érzik is az angyalok jelenlétét, de gyakran mondogatják: „Lehet, hogy nem is láttam/éreztem semmit, csak a képzeletem játszott velem.”

Csodálatos dolog elfogadni az angyalok létezését és azt mondani: „Igen, én hiszek az angyalokban, igen, én hiszek az Univerzális Bölcsességben/a Forrásban/a Teremtő Energiában.”

Sokszor nem tesszük ezt meg. Sokszor csak akkor fogadjuk el őket, amikor már gyászolva magunk maradunk, nagyon betegek vagyunk vagy reménytelennek érezzük a helyzetünket. Csak ezen a ponton fordulunk Istenhez és kezdünk el beszélni hozzá. Ne várjunk eddig, kapcsolódjunk velük mihamarabb. Ennek segítségével a spirituális utunk során egyre közelebb kerülhetünk önmagunkhoz, valódi énünkhöz, az angyalokhoz, a Teremtő Istenanyához.

 

(Lorna Byrne, Diana Cooper és Doreen Virtue könyvei és Sándor Judit kurzusai nyomán)